Menu Zavřeno

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola a odborné učiliště

Speciálně pedagogické centrum

Pro žáky/studenty/zákonné zástupce - přihlášení do informačních systémů

Vítáme Vás na Gellnerce

Naše škola je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, která poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména sluchové postižení a závažné vady řeči, dále mentálním, tělesným nebo zrakovým postižením, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Z této úvodní stránky prosím dále pokračujete na webové stránky školy/organizace, která vás zajímá:

 

Zřizovatel školy

Kontaktní údaje

Na výše uvedených webových stránkách najdete výhradní kontaktní údaje na jednotlivé školy (organizace), zde jsou pouze základní kontaktní údaje: 

Sídlo školy:

Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov

IČ: 62157655

ID datové schránky: zjz4gjv

RED IZO: 600 024 962

 

Mobil – ředitel školy:
+420 702 221 445

Telefon – ředitel školy:
+420 541 220 464

Telefon – zástupce ředitele školy:
+420 541 220 083
+ 420 541 226 090

E-mail pro úřední korespondenci: ss.gellnerova@skolyjm.cz
sekretariat-zs@zsspbrno.cz

E-mail pro žáky ZŠ i SŠ a rodiče: reditel@gellnerka.cz