Menu Zavřeno

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola a odborné učiliště

Speciálně pedagogické centrum

Přihlášení do informačních systémů

Vítáme Vás na Gellnerce

Naše škola je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, která poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména sluchové postižení a závažné vady řeči, dále mentálním, tělesným nebo zrakovým postižením, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Z této úvodní stránky prosím dále pokračujete na webové stránky školy/organizace, která vás zajímá:

 

Zřizovatel školy

Kontaktní údaje

Na výše uvedených webových stránkách najdete výhradní kontaktní údaje na jednotlivé školy (organizace), zde jsou pouze základní kontaktní údaje: 

Sídlo školy:

Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov

IČ: 62157655

ID datové schránky: zjz4gjv

RED IZO: 600 024 962

 

Mobil – ředitel školy:
+420 702 221 445

Telefon – ředitel školy:
+420 541 220 464

Telefon – zástupce ředitele školy:
+420 541 220 083
+ 420 541 226 090

E-mail pro úřední korespondenci: ss.gellnerova@skolyjm.cz
sekretariat-zs@zsspbrno.cz

E-mail pro žáky ZŠ i SŠ a rodiče: reditel@zsspbrno.cz